Mifratel in de media

Mifratel is negatief in het nieuws geweest in verband met een opdracht voor het bron- en contactonderzoek (Covid Tracing) m.b.t. Covid-19 in Vlaanderen (Agentschap Zorg en Gezondheid).

Mifratel is negatief in het nieuws geweest in verband met een opdracht voor het bron- en contactonderzoek (Covid Tracing) m.b.t. Covid-19 in Vlaanderen (Agentschap Zorg en Gezondheid). 
De media berichtten dat een deel van de medewerkers die door Mifratel (een Belgische dochter van Yource) werd ingezet op de opdracht voor de Vlaamse overheid in de praktijk niet altijd beschikbaar is geweest, terwijl dat wel de afspraak was met de opdrachtgever. We zijn daar enorm van geschrokken omdat dit absoluut niet in lijn is met waar wij als Yource voor staan. 

Wij hebben ook meteen vervolgacties ondernomen: we hebben een gespecialiseerd extern forensisch onderzoeksbureau (Kroll) ingeschakeld om verder onderzoek te doen en we wachten de resultaten van dit onderzoek af. Mochten we onterechte facturen hebben gestuurd aan de Vlaamse overheid, zullen we die bedragen uiteraard terugbetalen. 

Ook hebben we de medewerkers die voor deze opdracht werden ingezet per direct over gezet naar een andere partner om zo toch werkzaam kunnen blijven voor het Agentschap Zorg en Gezondheid. De tracing activiteiten in verband met Covid-19 komen derhalve niet in het gedrang.

Wij zullen er alles aan doen om deze situatie zo snel en goed mogelijk op te lossen.