PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING YOURCE

Voor het laatst gewijzigd op: 03 januari 2023

Deze privacy- en cookieverklaring ziet op het gebruik van persoonsgegevens door Yource Holding B.V., handelend onder de naam Yource.cc of Yource, als aanbieder van externe klantenservice.

Privacy is voor ons van groot belang. Dit betekent dat wij:


onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
de benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de over jou verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wanneer en waarom Yource welke persoonsgegevens verwerkt. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie waarmee je, direct of indirect, een individu zou kunnen aanwijzen. Het verwerken van persoonsgegevens ziet op allerlei soorten gebruik van persoonsgegevens.

Als je vragen hebt of wilt weten welke informatie wij over jou verwerken, neem dan contact op via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Contact
Wij bieden verschillende manieren waarop je contact met ons kan opnemen. Dat is bijvoorbeeld mogelijk door een e-mailbericht te versturen, het contactformulier op de website in te vullen of ons telefonisch te benaderen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• voor- en achternaam;
• contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
• eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht.

We gebruiken deze gegevens om je verzoek om contact met jou op te nemen netjes af te handelen en de overeenkomst hiertoe met je uit te voeren. We bewaren je gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben
gehad. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Solliciteren bij Yource.cc
Via onze pagina kan je solliciteren voor een functie bij Yource.cc. Om het sollicitatieproces te realiseren werken wij met onze zustermaatschappij Yource Recruitment B.V., handelend onder de naam Yource.work of (ook) Yource.

Voor de sollicitatie verwerken we de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• Curriculum Vitae;
• motivatiebrief;
• salarisindicatie;
• referenties;
• eventuele overige informatie die je meestuurt met je sollicitatie.

We gebruiken deze persoonsgegevens zodat we kunnen kijken of er een match is. Dit doen we ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Mocht je niet in dienst treden bij Yource na je sollicitatie, zullen we je gegevens nog maximaal vier weken bewaren. We kunnen dan namelijk contact met je opnemen als de gekozen kandidaat niet geschikt blijkt. Als we je op dat moment geen functie aanbieden, dan vragen we je om toestemming om je sollicitatie en bijbehorende gegevens nog een jaar langer te bewaren. Dit doen we om contact met je te kunnen opnemen mochten we een andere passende functie voor je vinden. Je kan uiteraard je toestemming op ieder moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Als je bij ons komt werken zullen we je gegevens bewaren in je personeelsdossier.

Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorsturen naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook vind je advertenties op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam middels stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Facebook (privacyverklaring)
Instagram (privacyverklaring)
LinkedIn (privacyverklaring)

Cookies
Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamen de volgende persoonsgegevens:
• IP-adres;
• cookie-ID;
• website- en klikgedrag;
• de link waarvandaan je doorgestuurd bent.

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies: functionele, analytische en commerciële cookies. De functionele cookies maken de functionaliteiten van de website mogelijk. Zo worden er bijvoorbeeld cookies gebruikt om je gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver, zodat je de website kunt bekijken en je winkelmandje gevuld blijft. De informatie wordt opgeslagen aan de hand van een “sessie ID”. Dit zijn allemaal functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken.

Daarnaast maken we gebruik van cookies voor analytische doeleinden om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren.

Ook maken we gebruik marketing- en advertentiecookies door cookies te plaatsen op onze website en websites van derden. Deze cookies worden alleen geplaatst met jouw toestemming. Dankzij deze cookies kunnen wij relevante advertenties plaatsen op andere websites die je bezoekt.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie; Entiteit; waarborgen Soort Doel Bewaartermijn

Google Analytics
Google LLC, Verenigde Staten


Privacyverklaring

Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

- een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
- google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
- verder geen gegevens delen met Google; en
- we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met Analytics.

Maximaal 1,5 jaar

GA Audiences
Google LLC, Verenigde Staten


Privacyverklaring

Marketing Cookies van GA Audiences worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun onlinewebsitegedrag. Dit betekent dat (o.a.) klikgedrag wordt geregistreerd met het doel om effectiviteit te meten en websitebezoekers gepersonaliseerde content te laten zien. Sessie

Google Tag Manager
Google LLC, Verenigde Staten


Privacyverklaring

Functioneel De cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel. Sessie

Double Click
Google LLC, Verenigde Staten


Privacyverklaring

Marketing Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na het bekijken van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Maximaal 6 maanden

Cookiebar_State Digital Growth Agency, Nederland

Privacyverklaring

Functioneel Deze cookies onthouden de melding of de cookiebar door de websitebezoeker is geaccepteerd Maximaal 6 maanden


In- en uitschakelen van cookies
In je browser kan je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je webbrowser. Let op: veel webpagina’s werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw websitebezoek meer registreren. Je kan er ook voor kiezen om de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kan je de handleiding van je webbrowser raadplegen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen,
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:
• IT-leveranciers en -dienstverleners;
• cookiedienstverleners;
• hostingpartijen;
• marketingbedrijven;
• externe consultants en tussenpersonen;
• uitzendbureaus;
• arbodienstverleners;
• opdrachtgevers;
• boekhouder.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

Jouw rechten
Mocht Yource persoonsgegevens over jou gebruiken, heb je een aantal rechten die we hieronder hebben opgesomd.

Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
• intrekken van toestemming;
• een bepaalde verwerking beperken;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Als je vragen hebt of de bovenstaande rechten wil uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via privacy@yource.cc. Onze overige contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Zo niet, dan zullen we zelf aanvullende persoonsgegevens moeten vragen om je identiteit te kunnen bevestigen om fraude en misbruik te voorkomen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je vragen hebt, of een klacht wil indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via de gegevens onderaan deze verklaring. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen kan via deze link.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, zullen wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Contactgegevens
Yource heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (“FG”), die zich bezighoudt met het toezien op de naleving van de privacywetgeving binnen onze organisatie. De FG is te bereiken via privacy@yource.cc. Telefonisch contact opnemen of per post? Dat kan via de volgende contactgegevens.

Yource Operations B.V. 
Westblaak 88
3012KM Rotterdam 
E-mailadres: privacy@yource.cc
Telefoon: +31(0)88-9687231
KvK nummer: 34214461