Privacy statement

Yource houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Invulling daaraan wordt gegeven door per gegevensverzameling aan te geven wat we opslaan, met welk doel en wat de maximale bewaartermijn is.

Yource Holding B.V. is gevestigd aan de Westblaak 88, 3012 KM Rotterdam, met KVK registratie 80706061.

Beschrijving

Het privacy statement beschrijft de gegevensverzamelingen Medewerkers, Opdrachtgevers en Sollicitanten en de dagelijkse omgang met data van opdrachtgevers.

 

Opslag gegevens Medewerkers

Yource slaat van staf members de volgende gegevens op:
•    Naam
•    Adres
•    Woonplaats
•    Telefoonnummer
•    E -mail
•    Functie
•    Startdatum
•    Ondertekende Geheimhoudingsverklaring
•    Ondertekende Toestemming Opslag gegevens
•    Ondertekende Toestemming delen met derden 
•    Ondertekende Protocol Sociale Media
•    Kopie ID
•    BSN
•    IBAN
•    Opleidingen
•    CV
•    VOG verklaring datum gecontroleerd
•    Beoordelingen
De gegevens worden in een HR informatiesysteem opgeslagen.

Yource slaat van crew members de volgende gegevens op:
•    Naam
•    Telefoonnummer
•    E -mail
•    Functie
•    Startdatum
•    Ondertekende Geheimhoudingsverklaring
•    Ondertekende Toestemming Opslag gegevens
•    Ondertekende Toestemming delen met derden 
•    Ondertekende Protocol Sociale Media
•    Opleidingen
•    VOG verklaring datum gecontroleerd
•    CV
•    Beoordelingen
•    Terugkom advies


Opslag gegevens van Opdrachtgevers
De door opdrachtgevers aangeleverde data wordt in een separate omgeving geplaatst.
Alleen geautoriseerde medewerkers kunnen deze data verwerken. Data verwerkt in de informatiesystemen van een opdrachtgever wordt niet bij Yource opgeslagen.


De data bevat meestal onderstaande datatypes:
•    Naam
•    Adres
•    Woonplaats
•    Telefoonnummer
•    E -mail
•    Klantnummer
•    Afgenomen diensten
•    Geboortedatum
•    Geslacht
•    IBAN

Opslag gegevens sollicitanten
•    Naam
•    Adres
•    Woonplaats
•    Telefoonnummer
•    E-mail
•    Functie gesolliciteerd
•    Datum sollicitatie
•    Opleidingen
•    CV
•    Alle digitale communicatie 
•    Akkoord opslag voor 12 maanden van de bovenstaande gegevens

Doel verwerking
Per gegevensverzameling wordt aangegeven met welk doel deze wordt verwerkt.


Members
Doel van de opslag van de data van onze medewerkers is het goed kunnen voeren van een personeelsbeleid. Persoonsgegevens van Members kunnen intern worden gebruikt voor werk-gerelateerde communicatie zoals mailings.

Opdrachtgevers
De data van de opdrachtgevers wordt opgeslagen ten behoeve van de verwerking van hun data zoals contractueel overeengekomen met de opdrachtgever.


Sollicitanten
De data van sollicitanten wordt opgeslagen om een match te kunnen maken met de vacatures waar Yource voor werft. 

Bewaartermijn 
Per gegevensverzameling wordt aangegeven hoelang de data wordt bewaard.


Medewerkers
Yource bewaart de gegevens maximaal drie jaar na uitdiensttreding. Gegevens die onder fiscale wetgeving vallen worden bewaard conform de fiscale verplichting (7 jaar).


Opdrachtgevers
De data van de opdrachtgever wordt automatisch verwijderd na de overeengekomen bewaartermijn met de opdrachtgever. De maximale bewaartermijn na laatste verwerking is 120 dagen. 


Sollicitanten
De data van sollicitanten wordt maximaal 12 maanden bewaard na akkoord opslag. Sollicitanten wordt gevraagd om hun gegevens up-to-date te houden gevolgd door de vraag of wij hun data 12 maanden na akkoord mogen opslaan om hun te benaderen voor een passende functie. 
Persoonsgegevens van sollicitanten kunnen intern worden gebruikt voor werk-gerelateerde communicatie zoals mailings.


Controle en verwijdering
Elke maand wordt automatisch gecontroleerd of een bewaartermijn wordt of is overschreden. Bestanden langer opgeslagen dan de aangegeven bewaartermijn worden verwijderd. 
 

Heb je een vraag of klacht over de verwerking van je persoonsgegevens
Neem dan contact op met de Privacy Officer via privacy@yource.cc