Yource behaalt zilveren medaille met Maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Yource doet veel op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) oftewel Corporate Social Responsibility (CSR). Onlangs zijn deze werkzaamheden erkend met een zilveren medaille van EcoVadis. Daar zijn we ontzettend trots op en we doen het daarmee aanzienlijk beter dan de meeste andere contactcenters.

Zilveren_Medaille

Tienduizenden bedrijven werken samen met EcoVadis aan duurzaamheid via een gemeenschappelijk platform, een universele scorecard, benchmarks en tools voor prestatieverbetering. Hierover lees je verderop in dit artikel meer.   

Corporate Social Responsibility 

Bij Yource staan de Members (medewerkers) centraal in de organisatie. Binnen onze visie en missie spelen zij de hoofdrol. Naast de impact die wij als werkgever hebben op onze Members, wordt onze impact op de maatschappij en de wereld om ons heen ook steeds groter. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft dan ook onze focus. Wij onderscheiden drie gebieden met de daarbij horende ambitieuze doelstellingen: 

Yource People 

We vinden het heel belangrijk om een goede werkgever te zijn voor al onze Members. Dit doen we door hun beleving – de Member Experience – centraal te stellen.

Yource Planet 

We zijn continu bezig met het verkleinen van onze footprint middels onze Road to Zero. Daarbij kijken we naar alle Greenhouse Gas emissies en hoe we daarin stappen kunnen maken. Dit doen we ook samen met onze leveranciers. We maken gebruik van de expertise van deze leveranciers en voeren samen verbeterinitiatieven door om de impact in onze ketens zo klein mogelijk te houden. Onze ambitie is om in 2035 klimaatneutraal te zijn en vanuit daar de volgende stappen te maken naar Net Zero. 

Yource Cares 

Het actief steunen van maatschappelijke initiatieven is erg belangrijk voor ons. Denk hierbij bijvoorbeeld aan goede doelen die zich hard maken voor een betere toekomst. Daarnaast maken we optimaal gebruik van het bereik dat onze 12.000 Members met zich meebrengen door het opzetten van eigen initiatieven. Onze ambitie is dat Yource Members zich actief inzetten voor de goede doelen waar we ons als organisatie aan verbonden hebben.

Meer lezen over onze doelen? Hier vind je er alles over. 

 

People_Laughing_at_Table

 

EcoVadis 

EcoVadis verricht duurzaamheidsbeoordelingen, waarbij objectief wordt getoetst hoe hoog een bedrijf scoort op het gebied van CSR (Corporate Social Responsibility). Deze score wordt bepaald aan de hand van een rating bestaande uit vier pijlers: Environment, Labor & Human Rights, Ethics en Sustainable Procurement. Met behulp van branche specifieke vragenlijsten en toetsing van CSR-experts wordt de uiteindelijke score berekend. Yource mag zichzelf na de laatste evaluatie in de categorie ‘good’ schalen en doet het daarmee aanzienlijk beter dan de meeste facilitaire contactcenters die door EcoVadis zijn beoordeeld. 

People Policy 

Met name op het gebied van People Policy heeft Yource in de afgelopen periode een mooie ontwikkeling doorgemaakt. De vernieuwde Code of Conduct heeft hier vooral aan bijgedragen. Met alle recente ontwikkelingen in de media op het gebied van ongewenst gedrag op de werkvloer, hebben ook wij dit eens onder de loep genomen en het beleid verder aangescherpt. De vernieuwde Code of Conduct en awareness acties zullen eraan bijdragen dat de prettige werksfeer bij Yource voor iedereen bewaakt wordt. En binnenkort worden hier nog verdere stappen in gemaakt! 

 

Werken bij Yource in de klantcontact branche
 

What’s next?  

De komende periode wil Yource zich verder ontwikkelen op het gebied van CSR door nog meer te focussen op de onderwerpen diversiteit en inclusiviteit. Er liggen al plannen klaar om dit in 2023 te verbeteren.  
 
Daarnaast wordt de focus op duurzaamheid ook aangescherpt onder het mom van ‘Road to Zero’, waarbij we toewerken naar klimaat neutrale bedrijfsvoering. We kijken hierbij gericht naar onze uitstoot als organisatie en hoe we deze stap voor stap kunnen verminderen. Zowel in onze bedrijfsvoering als in samenwerking met onze leveranciers. In 2022 hebben we al mooie stappen gezet met de inkoop van groene stroom, de overstap naar elektrisch rijden en het verlagen van de temperaturen op onze kantoren en in 2023 gaan we hiermee door. 

Tot slot staat het uitzoeken van twee initiatieven voor Yource Cares op de agenda. Hiermee wil Yource als organisatie actief bijdragen aan de verbetering van verschillende maatschappelijke vraagstukken.

Wil je meer weten over ons Corporate Social Responsibility (CSR) beleid? Hier lees je er alles over.