Klantcontact Arbeidsmarktanalyse Q3 2021

We zien in de Klantcontact Arbeidsmarktanalyse van Q3 2021 dat de spanning op de arbeidsmarkt nog meer is toegenomen. Waar het tweede kwartaal al een recordaantal vacatures kende, is dit aantal in het derde kwartaal zelfs opgelopen naar 20.806 vacatures. Kijken we naar alle vacatures in Nederland, dan meldt het CBS dat het gaat om maar liefst 371.000 vacatures.

arbeidsmarkt

Hiermee is ook het aandeel dat de klantcontactbranche heeft in het totale aantal vacatures licht gestegen naar 5,6%. In België zien we in het derde kwartaal een ander beeld dan in Nederland, de vraag naar personeel in de Klantcontactsector neemt juist af. Als we echter iets uitzoomen en we vergelijken de eerste 3 kwartalen van 2020 met de eerste 3 kwartalen van 2021, dan zien we wel een gedegen stijging van 37% in het aantal vacatures voor de klantcontactsector.

De COVID-19 pandemie heeft er niet alleen voor gezorgd dat veel klantcontact vanuit de eigen woning kan worden afgehandeld, maar ook dat technologische ontwikkelingen zich in een nog hoger tempo opvolgen. Tech kan hierdoor een grote rol spelen voor de inzet van de medewerker. De optimale inzet van beide draagt positief bij aan de ideale klantreis.

Tech kan namelijk op vele punten in deze reis worden ingezet. Al voordat de klant contact opneemt, maar ook tijdens het contact en zelfs daarna. Ook kan het een rol spelen in het contact met de eigen medewerker omdat contact momenteel steeds vaker via digitale kanalen plaatsvindt. Daarnaast kan Tech in positieve zin impact leveren op het klantcontact, zodat de medewerker de ruimte heeft om écht contact te maken met de klant.

Dit beaamt ook Marjolein Kleijwegt, Chief Recruitment and Engagement Officer bij Yource: “Onze medewerkers zijn het hart van onze bedrijfsvoering. Door hen optimaal te ondersteunen met Tech integraties zijn zij steeds beter in staat om onze klanten de meest optimale ervaring te bieden als het gaat om klantcontact. Tech draagt positief bij aan de beleving van onze klanten en zet de medewerker centraal daar waar deze écht meerwaarde kan leveren”.

Download de klantcontact arbeidsmarktanalyse voor praktische tips over hoe Tech een essentiële rol kan spelen in combinatie met jouw medewerkers. Ook vind je een overzicht van de Nederlandse en Belgische klantcontact arbeidsmarktcijfers van het derde kwartaal van 2021.